Yamunaji na 41 pad

Kahat shrutisaar nirdhar karike, in bina kaun aisi kare he sakhi, harat dukh dundh sukhkand barkhe. Naam nirmol nag le koho na sake, bhakt rakhat hiya haar karike, Rasik Pritamjuki jot japar kripa, sohi ShriYamunaji ko rup parkhe. ShirYamunajiko naame tehi ju lehey, jaaki lagan laagi Nandlalso, sarvasav deke nikat rahe he.

Uploader: Jujind
Date Added: 3 June 2015
File Size: 34.19 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 82394
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

TRIVIDH MANORATH - Shri Yamunaji na 41 Pad

Shesh shahastra mukh nishdhin gaavat, paar nahin paavat taahi paavo. Aisi kripa kijiye lijiye naam. Premke fandke grahiju raakhe nikat, aise nirmol nag mol leene. ShriYamune that renu te hot he navin tanu, inke sukh dhen ki kahan karo badai.

ShriYamune shukhkarni Pranpati ke. Het kari det ShriYamune vas kunje.

Nish dina keli karat Manmohan Piyasadak bhaktanki hain ju bhire, Chitswami Giridharan ShriVithal, in bina nek nahin dharat dhire. Nanddas japar kripa Shri Vallabh kare, taake ShriYamune sada bas ju hei. Naam nirmol nag le koho na sake, bhakt rakhat hiya haar karike, Rasik Pritamjuki jot japar kripa, sohi ShriYamunaji ko rup parkhe.

Yamunajina 41 Pad

Prathi nahat ad jaat taake sakal, jam hu rahat taahi haat yamjnaji. ShriYamune auro Pranpati pran auro pransut, chahunjan jeev par daya vichari, Chitswami Giridharan Shri Yamujaji, preetke liye aab sadak dhari.

Das Paramanand paye aab brujchand, yehi janat sab premgati ke. Sakal sukh dhen haar taate karo uchaar, kahat ho barambaar jeen bhulavo, Nanddas ki aas Shri Yamune puran kari, taate dhari dhari chit laavo.

Tum jo pathavat tahan aab dhaavat sada, tihare rasrang mein rahat bhine, Das Paramanand paye aab brujchand, param udhar ShriYamune ju daan dine. Bhagvadi ko bhagvad sang mili rahat hai, Jaake hiya basat pran pyaare.

Yamunajina 41 Pad - Various Artists | Songs, Reviews, Credits | AllMusic

ShriYamune par tan man dhan pran vaaro. Baat laukik tajo pushti Yamune bhajo, Lal Giridharan var tav milai. Bhakt ko sahe baar, dhet ju pranaadhar, atihi bolat madhur madhur baani. ShriYamune raskhaan ko shish naao, aisi mahima jaan bhakhtko sukhdaan, joi maango soi ju paao. Jine bulijaat piye tine sudi yamunajl, kahalo kahiye inke ju hit ke.

ShriYamune tumsi ek ho jo tumhi. Man karam bachan kar jorike maangat nishdina rakhiye apneju paas. Ja mukhte ShriYamune yeh naam aawhe, sadak kije ab jaye taake, Chaturbujdas ab kahat hain sabanso, oad ShriYamune-Yamune ju chakho.

In bina ek chan rahat nahi jeevan dhan, brujchand man anand karni, Shri Vithal Giridharan sang aay, bhaktke het avtaar dharni. Bhagvaddiye sang kar baat inki lahe, sada saanidhiye rahe keli yamunaju.

Paryopad kamal tar aur ya,unaji chhaad ke, dekh dug kar daya haasyamukh mandini, Ubay kar jor Krishnadas vinti kare, karo aab kripa Kalind giri Nandni. Neinbar dekh aab banu tanya keli Piyaso kare bramar tabhi pare, shramjal bharat anand manya. Taahi ke haat nirmol nag dijiye, johi neeke kari parkhi jaane sur kahe kurte dur basiyo sada, ShriYamunaji ko naam leeje ju chaane.

Yamunaji na 41 pad Free Download

Shri Yamune jag vandini guun a jaat kahu gini. Jahan nis vasar rasmein rasikvar, kahan lo barniye prem punje.

Ubay kar jor Krishnadas vinti kare, karo aab kripa Kalind giri Nandini.

Dekhihu na suni taahiki aapuni, kahu ki baat kohu kaise ju maane. Dhet pati panth Priya kanth sanmukh karath, atul karunamayi Nath ang ardhini. Jaake man jaisi icha hati tahiki, taisi hi aaye sadh ju pujai, Nanddas Hamunaji ta par rijhi rahe, joi Shriyamuneji ko jas ju gai. Inki kripa aab kahan lag varniye, jaise rakhat janani putra vaare, Shri Vithal Giridharan sadhak viharat, bhakt ko ek chin na bisare.

1 Comment on "Yamunaji na 41 pad"